Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2014

0288 602a
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
8972 d6ee

think-of-me-when-it-rains:

thedarksideofnerd:

themilsonetwork:

 • Open when you need to know how much I love you
 • Open when you’re mad at me
 • Open when you miss me
 • Open when you’re lonely
 • Open when you’re happy
 • Open when you’ve had a long day
 • Open when you’ve had a bad day
 • Open when you’re sick
 • Open when you’ve left me after visiting
 • Open when you can’t sleep
 • Open when you’re horny
 • Open when you’re imagining our future
 • Open when we can’t communicate with each other
 • Open when you need a reminder of all the things I love about you
 • Open when you need motivation/encouragement.
 • Open when you need to laugh.
 • Open when you’re bored.
 • Open when we’re fighting (and it’s you’re fault)
 • Open when we’re fighting (and it’s my fault)
 • Open when you need a kiss
 • Open when you wanna hear me ROAR!!!!
I think this is a rather cutie idea for a long distance relationship or any relationship really.

Amazing idea. Hmmmm!

Reposted fromnowherextohide nowherextohide

September 09 2013

black92
Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać kogoś, kto nie istnieje. Ten stan ma naturę falującą i sprzeczną w sobie. Jest kwintesencją życia i jest przeciwko życiu. Przenika przez skórę do mięśni i kości, które zaczynają odtąd istnieć boleśnie. Nie boleć. Istnieć boleśnie – to znaczy, że podstawą ich istnienia był ból. Toteż nie ma od takiej tęsknoty ucieczki. Trzeba by było uciec poza własne ciało, a nawet poza siebie. Upijać się? Spać całe tygodnie? Zapamiętywać się w aktywności aż do amoku? Modlić się nieustannie?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromviajero viajero

August 27 2013

3116 3de2
Reposted fromelectraheartt electraheartt
3797 4af4 500
Reposted fromanananana anananana

August 25 2013

black92
5889 5378
Reposted fromhepi hepi
2734 230f

snowytown:

filler….!!!!!!!

Reposted fromcrowarrow crowarrow
3338 a55f
Reposted fromedenpath edenpath
black92
0376 dd15
Reposted fromblueinsane blueinsane
black92
5362 01aa
Reposted fromJessicaa Jessicaa
black92
6916 4cbf 500
Reposted fromrichtich richtich
black92
7033 d5f5 500
Reposted fromrichtich richtich

August 24 2013

black92
8322 af88
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady
black92
3007 f011
Reposted frommimi-raczynska mimi-raczynska
black92
4496 1b7a 500
because rock is infinite...
Reposted fromwerterowska werterowska
black92
Play fullscreen

I'm sorry I can't be perfect...
Reposted fromcrispybones crispybones
black92
Play fullscreen
so kiss me <3
Reposted fromholdmy holdmy
black92
boję się, boje się tego co czuję, co ze mną robisz, jak bliski mi się stajesz, jak dobrze się dogadujemy... boję się tego jak często jesteś w moich myślach i tego jak się przez to czuję, boję się tego, że zaczynam tęsknić kiedy się nie odzywasz, chociaż nie powinnam, nie mogę, ale boje się tez, mimo że nie mam prawa, bo niby dlaczego, przecież nawet się nie znamy, nic nie możemy dla siebie nawet znaczyć a boję się ze Ty znaczysz coraz więcej, za dużo...
— capibara, dostanę za to po dupie...
Reposted fromcapibara capibara
7015 59b7
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl